Katalog

Na 1. seji sveta je bil potrjen Svet Zavoda v sledeči sestavi (2. mandat): 

kot predstavniki ustanovitelja

  • Milena Pelipenko
  • Marko Dolenc
  • Marjeta Šifrar
  • Marija Burnik

predstavnik za kulturo

  • Goran Šušnjar

predstavnica za turizem

  • Maja Trček

predstavnica zaposlenih

  • Jera Miklavčič

 

Za predsednico sveta je bila izvoljena Milena Pelipenko, za podpredsednika pa Marko Dolenc.

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

 

Katalog informacij javnega značaja javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Poljanska dolina

 1. Osnovni podatki o katalogu                  
                   
Naziv organa:  Zavod za turizem in kulturo Poljanska dolina          
Naslov: Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas            
Odgovorna urana oseba: Tomaž Trobiš, direktor              
Telefon: 031 720 573                
E-pošta: zavod@poljanskadolina.com             
Matična številka: 8014485000                
Ident. št. Za DDV (davčna) SI13733974                
TRR številka: SI56 0122 7600 0000008, Banka Slovenije          
Datum prve objave kataloga: 01. januar 2018                
Datum zadnje spremembe:  3. november 2021                
Katalog dostopen na spletnem naslovu:  https://www.poljanskadolina.com            
                   
 2. Splošni podatki o zavodu in informacije javnega značaja s katerimi razpolaga      
                   
 2.a Organigram in podatki o organizaciji                  
                   
Kratek opis delovnega področja: Področje dela zavoda je določeno z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Poljanska dolina
Organi zavoda: Svet zavoda                
  Svet zavoda sestavlja sedem članov s 4-letnim mandatom      
  Predstavnik ustanovitelja: Milena Pelipenko - predsednica, Marko Dolenc - podpredsednik, Marjeta Šifrar, Marija Burnik
  Predstavnika društev: Goran Šušnjar, Maja Trček        
  Predstavnica zaposlenih: Jera Miklavčič
  direktor Tomaž Trobiš            
               
 2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij              
                   
Pristojne osebe: Tomaž Trobiš, direktor              
  Zavod za turizem in kulturo Poljanska dolina, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas  
  Telefon: 031 720 573, elektronski naslov: zavod@poljanskadolina.com       
                   
 2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja zavoda    
                   
Zakonski akti: Zakon o zavodih              
  Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo        
  Zakon o športu                
  Zakon o spodbujanju razvoja turizma          
Ustanovitveni akti: Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za turizem in kulturo Poljanska dolina«  
Interni akti: Statut Zavoda za turizem in kulturo Poljanska dolina        
  Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Poljanska dolina
  PRAVILNIK O PREPREČEVANJU IN ODPRAVLJANJU POSLEDIC TRPINČENJA NA DELOVNEM MESTU TER VAROVANJU DOSTOJANSTVA DELAVCEV NA DELU v Zavodu za turizem in kulturo Poljanska dolina                
                   
  Poslovnik o delu Sveta zavoda - Zavoda za turizem in kulturo Poljanska dolina                
 2.d Seje sveta Zavoda                   
                   
Zapisniki: 2. MANDAT                
  1. redna seja sveta Zavoda - Zapisnik                
  2. redna seja sveta Zavoda - Zapisnik                
  1. izredna seja sveta Zavoda - Zapisnik                
  1. korespondenčna seja sveta Zavoda - Zapisnik                
                   
                   
  1. MANDAT                
  1. redna seja sveta Zavoda - Zapisnik                
  2. redna seja sveta Zavoda - Zapisnik                
  3. redna seja sveta Zavoda - Zapisnik                
  4. redna seja sveta Zavoda - Zapisnik                
  5. redna seja sveta Zavoda - Zapisnik                
  6. redna seja sveta Zavoda - Zapisnik                
  7. redna seja sveta Zavoda - Zapisnik                
  1. korespondenčna seja sveta Zavoda - zapisnik                
  2. korespondenčna seja sveta Zavoda - zapisnik                
  3. korespondenčna seja sveta Zavoda - zapisnik                
  4. korespondenčna seja sveta Zavoda - zapisnik                
 2.e Seznam strateških in programskih dokumentov                
                   
Seznam: Načrt upravljanja Dvorca Visoko            
  Strategija razvoja in trženja turizma za Škofjeloško območje za obdobje 2014 do 2020  
  Strategija trajnostnega razvoja turizma za Škofjeloško območje 2022 - 2028  
  Program dela in razvoja Zavoda Poljanska dolina 2018 - 2023      
  Letno poročilo za leto 2017                
  Letno poročilo za leto 2018            
  Letno poročilo za leto 2019            
  Letno poročilo za leto 2020            
  Letno poročilo za leto 2021            
  Strateški načrt promocije, trženja, komuniciranja in organiziranosti turizma v Poljanski dolini                
  Cilji - Pregled, evaluacija in popravni ukrepi                
       
                   
Sklopi informacij: Objava prostih delovnih mest - TRENUTNO NI OBJAV            
  Drugi razpisi in povabila k sodelovanju          
                   
 3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja                
                   
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:  preko spleta na spletni strani: https://www.poljanskadolina.com       
  preko elektronske pošte na: zavod@poljanskadolina.com       
  pisno na naslov: Zavod Poljanska dolina, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas    
  osebno na sedežu občine: v času uradnih ur          
                   
 4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja                
                   
Seznam informacij: zasedenost kozolca ob Dvorcu Visoko (zaradi najema)        
  zasedenost razstavne galerije v Šubičevi hiši (možnost postavitve razstave)    
  opcije turističnih vodenj              
  vrsta in cena turističnih artiklov            
  informacije glede ogleda Rupnikove linije, Dvorca Visoko in Šubičeve hiše    

Aktualno

29.9.2022 Kristina Bogataj

Športni turizem v Poljanski dolini

Sodelujoči na okrogli mizi, ki je potekala v okviru že drugega dogodka Zeleni dan Poljanske doline so se strinjali, da imamo v Poljanski dolini že veliko športne ponudbe,...

Preberi več

26.9.2022

Lovski praznik

7. in 8. oktobra bomo na Dvorcu Visoko praznovali pomemben visoški praznik, praznik lovstva. V duhu zapisanega za vas pripravljamo kar dva dogodka.  V petek, 7. oktobra, ob...

Preberi več

27.9.2022 Kristina Bogataj

Dnevi alpsko-jadranske kuhinje

S sodelovanjem na Alpskojadranski poti okusov, ki je potekala zadnji septembrski konec tedna v Celovcu, smo Poljansko dolino predstavili številnim potencialnim obiskovalcem.

Preberi več

Blog

Zakaj je Poljanska dolina tako privlačna za pohodnike?

Pohodni krog občine Gorenja vas - Poljane vodi obiskovalca približno po mejah istoimenske občine iskajoč najlepše ter najatraktivnejše točke z najlepšimi razgled in hkrati tam, kjer se lahko pohodnik ustavi, razgleda, spočije in okrepča. Prijetne in varne poti peljejo mimo kulturnih in zgodovinskih spomenikov, prenočišč, okrepčevalnic in čudovitih razgledov. 

Vsi blogi

Poveži se z nami

Kulturna doživetja Škofjeloškega

Šubičeva hiša