Katalog

Na 1. seji sveta je bil potrjen Svet Zavoda v sledeči sestavi. 

Kot predstavniki ustanovitelja:

  • Neža Božnar
  • Majda Podobnik
  • Milena Pelipenko
  • Janez Šturm

Predstavnica za kulturo:

  • Marjeta Šifrar

Predstavnica za turizem

  • Klavdija Filipič

Predstavnik zaposlenih

Jure Ferlan

Za predsednico sveta je bila izvoljena Milena Pelipenko, za namestnico pa Neža Božnar.

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

 

Katalog informacij javnega značaja javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Poljanska dolina

 1. Osnovni podatki o katalogu                  
                   
Naziv organa:  Zavod za turizem in kulturo Poljanska dolina          
Naslov: Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas            
Odgovorna urana oseba: Tomaž Trobiš, v.d. direktor              
Telefon: 031 720 573                
E-pošta: zavod@poljanskadolina.com             
Matična številka: 8014485000                
Ident. št. Za DDV (davčna) 13733974                
TRR številka: SI56 0122 7600 0000008, Banka Slovenije          
Datum prve objave kataloga: 01. januar 2018                
Datum zadnje spremembe:  16. 12. 2019                
Katalog dostopen na spletnem naslovu:  http://www.poljanskadolina.com            
                   
 2. Splošni podatki o zavodu in informacije javnega značaja s katerimi razpolaga      
                   
 2.a Organigram in podatki o organizaciji                  
                   
Kratek opis delovnega področja: Področje dela zavoda je določeno z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Poljanska dolina
Organi zavoda: Svet zavoda                
  Svet zavoda sestavlja sedem članov s 4-letnim mandatom      
  Predstavnik ustanovitelja: Milena Pelipenko - predsednica, Neža Buh - podpredsednica, Majda Podobnik, Janez Šturm;
  Predstavnika društev: Marjeta Šifrar, Klavdija Filipič        
  Predstavnik zaposlenih: Jure Ferlan
  v.d. direktor Tomaž Trobiš            
               
 2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij              
                   
Pristojne osebe: Tomaž Trobiš, v.d. direktor              
  Zavod za turizem in kulturo Poljanska dolina, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas  
  Telefon: 031 720 573, elektronski naslov: lucija.kavcic@poljanskadolina.com       
                   
 2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja zavoda    
                   
Zakonski akti: Zakon o zavodih              
  Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo        
  Zakon o športu                
  Zakon o spodbujanju razvoja turizma          
Ustanovitveni akti: Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za turizem in kulturo Poljanska dolina«  
Interni akti: Statut Zavoda za turizem in kulturo Poljanska dolina        
  Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Poljanska dolina
  PRAVILNIK O PREPREČEVANJU IN ODPRAVLJANJU POSLEDIC TRPINČENJA NA DELOVNEM MESTU TER VAROVANJU DOSTOJANSTVA DELAVCEV NA DELU v Zavodu za turizem in kulturo Poljanska dolina                
                   
  Poslovnik o delu Sveta zavoda - Zavoda za turizem in kulturo Poljanska dolina                
 2.d Seje sveta Zavoda                   
                   
Seje sveta: 1. redna seja Sveta zavoda - Zapisnik                
  2. redna seja Sveta zavoda - Zapisnik                
  3. redna seja Sveta zavoda - Zapisnik                
  4. redna seja Sveta zavoda - Zapisnik                
  5. redna seja Sveta zavoda - Zapisnik                
  1. korespondenčna seja Sveta zavoda - zapisnik                
  2. korespondenčna seja Sveta zavoda - zapisnik                
 2.e Seznam strateških in programskih dokumentov                
                   
Seznam: Načrt upravljanja Dvorca Visoko            
  Strategija razvoja in trženja turizma za Škofjeloško območje za obdobje 2014 do 2020  
  Program dela in razvoja Zavoda Poljanska dolina 2018 - 2023      
  Letno poročilo za leto 2017                
  Letno poročilo za leto 2018            
  Vsebinski in finančni plan dela za leto 2019                
 2.f Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov      
                   
Sklopi informacij: Objava prostih delovnih mest - TRENUTNO NI OBJAV            
  Drugi razpisi in povabila k sodelovanju          
                   
 3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja                
                   
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:  preko spleta na spletni strani: http://www.poljanskadolina.com       
  preko elektronske pošte na: zavod@poljanskadolina.com       
  pisno na naslov: Zavod Poljanska dolina, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas    
  osebno na sedežu občine: v času uradnih ur          
                   
 4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja                
                   
Seznam informacij: zasedenost kozolca ob Dvorcu Visoko (zaradi najema)        
  zasedenost razstavne galerije v Šubičevi hiši (možnost postavitve razstave)    
  opcije turističnih vodenj              
  vrsta in cena turističnih artiklov            
  informacije glede ogleda Rupnikove linije, Dvorca Visoko in Šubičeve hiše    

Aktualno

22.1.2020

VIDEO - Kulturna doživetja Škofjeloškega

Promocijski video Kulturna doživetja Škofjeloškega, ki je nastal v okviru projekta Impresije Škofjeloškega si lahko ogledate tudi na našem youtube kanalu! Povezava: 

Preberi več

16.1.2020

Predstavitev na sejmu turizma Alpe - Adria 2020

Bliža se 31. sejem turizma Alpe - Adria, ko se obiskovalcem predstavljamo s ponudbo naše doline. K sodelovanju vabimo društva, nastanitvenike, gostince, posameznike,...

Preberi več

13.1.2020

Predizbor za državno tekmovanje v harmoniki

V nedeljo, 19. 1. 2020, ob 16.00 uri vabljeni na predizbor za državno tekmovanje v harmoniki! Vstop je prost! Dogodek organizirata KD dr. Ivana Tavčarja in Javni sklad RS...

Preberi več

Poveži se z nami