Impresije Škofjeloškega

Projekt Impresije Škofjeloškega se je pričel odvijati 1. junija 2018. Med sabo se je povezalo pet projektnih partnerjev na območju Lokalne akcijske skupine LAS loškega pogorja: Loški muzej Škofja Loka, Razvojna agencija Sora, Javni zavod Ratitovec, Zavod Poljanska dolina in Občina Žiri. 

Cilj projekta je obogatiti turistično ponudbo škofjeloškega s poudarkom na ohranjanju in prenašanju kulturne dediščine in tradicionalnih znanjih na mlajše rodove. S povečano promocijo in skupnim trženjem pa se bo dosega tudi večja prepoznavnost na širšem območju.

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

V času obeh faz se bodo odvile naslednje aktivnosti:

  • nadgraditev pedagoškega programa v Šubičevi hiši;
  • oblikovanje novega pedagoškega programa o Rupnikovi liniji in Visoka domačija pripoveduje (priprava programa in oblikovanje zgibank);
  • ohranjanje in predstavitev dediščine Žirovske klekljane čipke (priprava avdio vodičev, natis in izdaja učbenika klekljanja ter usposabljanje za digitalno oblikovanje čipk);
  • izdelava koncepta postavitve stalne muzejske zbirke: Klekljana čipka v žirovski kotlini (nakup eksponatov in postavitev razstave);
  • nadgradnja učnih uric v Muzeju Železniki (priprava programa, tisk brošur, kataloga in knjižice z vzorci);
  • dokumentiranje rokodelskega znanja in digitalizacija vsebin;
  • vzpostavitev sistema promocije in trženja za dolgoročno sodelovanje partnerjev, spletna promocija in promocija v lokalnih medijih;
  • oblikovanje in izdelava družabne igre;
  • promocijski video skupnega produkta - muzejske transverzale.

 

S povezovanjem ponudbe muzejev, kulturnih centrov in rokodelskega centra želijo partnerji v okviru operacije vzpostaviti skupen sistem trženja in promocije z vzpostavitvijo nove zaposlitve, razviti nov program v muzejih in kuturnh centrih ter nadgraditi pedagoške programe, ki se v muzejih in kulturnih centrih trenutno izvajajo.

 Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Poveži se z nami