Impresije Škofjeloškega

Razvoj na področju kulturne dediščine in turizma bomo po uspešnem projektu ''Kjer domujejo zgodbe'', nadaljevali še kot partnerji v projektu Impresije Škofjeloškega. Partnerji projekta: Zavod za turizem in kulturo Poljanska dolina, Javni zavod Ratitovec, Loški muzej Škofja Loka, Občina Žiri in Razvojna agencija Sora, bomo s skupnimi močmi skrbeli za dodatno promocijo že obstoječe turistične ponudbe v kulturnih centrih in muzejih, ter ponudbo še nadgradili. Večji poudarek pa bo tokrat na prenosu tradicionalnih znanj in veščin na mlajše generacije.

Tradicionalna znanja se bodo ohranila in predstavila na inovativen način, skozi interaktivne animacije in prenovljene načine vodenja.

S povezovanjem ponudbe muzejev, kulturnih centrov in rokodelskega centra želimo partnerji vzpostaviti skupen sistem trženja in promocije. Z vzpostavitvijo nove zaposlitve, razvoja novih programov v muzejih in kulturnih centrih ter nadgrajenimi pedagoškimi programi, bomo dosegli naše zastavljene cilje.

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

V času obeh faz se bodo odvile naslednje aktivnosti:

  • nadgraditev pedagoškega programa v Šubičevi hiši in Rupnikovi liniji;
  • priprava novega vodnika po zbirkah Loškega muzeja,
  • ohranjanje in predstavitev dediščine Žirovske klekljane čipke (priprava avdio vodičev, natis in izdaja učbenika klekljanja ter usposabljanje za digitalno oblikovanje čipk);
  • izdelava koncepta postavitve stalne muzejske zbirke: Klekljana čipka v žirovski kotlini (nakup eksponatov in postavitev razstave);
  • nadgradnja učnih uric v Muzeju Železniki (priprava programa, tisk brošur, kataloga in knjižice z vzorci);
  • dokumentiranje rokodelskega znanja in digitalizacija vsebin;
  • vzpostavitev sistema promocije in trženja za dolgoročno sodelovanje partnerjev,
  • spletna promocija in promocija v lokalnih medijih;
  • oblikovanje in izdelava skupne družabne igre;
  • izdelan promocijski video skupnega produkta - muzejske transverzale.

 

V želji, da bi dosegli večjo prepoznavnost na širšem območju bomo obogatiti turistično ponudbo škofjeloškega, s poudarkom na ohranjanju in prenašanju kulturne dediščine in tradicionalnih znanj na mlajše rodove, se bomo še posebej posvetili skupni promociji naših produktov.

 

Poveži se z nami