Impresije Škofjeloškega

Operacija prispeva k uresničevanju ciljev Programa razvoja podeželja RS 2014-2020 na način, da vlaga v razvoj kulturnih in prostočasnih dejavnosti, ki prispevajo k višji socialni vključenosti prebivalstva. Kulturni centri in muzeji prispevajo k višji socialni vključenosti lokalnega prebivalstva in s povečano promocijo ter trženjem spodbujajo vključenost in obisk iz širšega območja. Večji obisk pomeni tudi posreden pozitiven učinek na druge ponudnike v kraju (gostince, nastanitvene kapacitete…). Več ponudbe v kraju privabi več obiskovalcev in jih v kraju zadrži več časa.

Šubičeva hiša

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Skupna promocija kulturnih centrov

Dolgoročni cilj operacije je obogatiti turistično ponudbo škofjeloškega s poudarkom na kulturni dediščini in tradicionalnih znanjih. Z vključitvijo lokalnih prebivalcev v aktivne oglede naših ustanov, poskrbeti za ohranjanje in prenašanje kulturne dediščine in tradicionalnih znanj na mlajše rodove. S povečano promocijo in skupnim trženjem pa  doseči večjo prepoznavnost na širšem območju. Kratkoročni cilji so vezani na nadgraditev programov muzejev in kulturnih centrov, kar bo pomenilo izboljšanje naše ponudbe in prilagoditev mlajšim ciljnim skupinam. Vzpostavitev skupne promocije in trženja obstoječih in dopolnjenih programov muzejev in kulturnih centrov, ki jo bo zagotavljala nova zaposlitev, bo izvedena na inovativen način, z uporabo sodobnih pristopov. S projektom bo torej vzpostavljeno novo delovno mesto, katerega naloga bo skrbeti za izvajanje skupne promocije in trženja muzejev in kulturnih centrov na Škofjeloškem, tako znotraj projekta, kot tudi vsaj 5 let po njegovem prenehanju.

Poveži se z nami