Rudnik Žirovski Vrh

Še več doživetij

Kultura

Opis točke

Danes, ko je preteklo že kar nekaj let od prenehanja delovanja rudnika, skoraj ni več moč videti ničesar, kar bi spominjalo na naš edini rudnik urana. Odstranjeni so bili vsi rovi zgornje jame, glavni izvozni rov, drobilnica s platojem, vzorčevalna postaja, transportni trak in oba velika silosa za zdrobljeno rudo.

Eden redkih spominov je današnji muzej na prostem in sicer z orodji, ki so služila v podzemnih jamah v času delovanja rudnika. Muzej na prostem je opremljen tudi z informacijskimi tablami, ki radovednežem razkrijejo zgodovino rudnika, pridobivanje uranove rude, proizvodnjo uranovega oksida ter sanacijske načrte in postopke v današnjem času. Ogled je po predhodni najavi možen brezplačno.

Poveži se z nami