Dvorec Visoko spomenik državnega pomena

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

1.9.2017

Visoška in Debeljakova domačija na Visokem pri Poljanah je razglašena za kulturni spomenik državnega pomena

Visoko pri Poljanah

Visoko pri Poljanah

Občina je pred petimi leti začela po korakih obnavljati in oživljati Tavčarjev dvorec, v kar je bilo vloženih že okrog tristo tisoč evrov, še približno toliko pa jih bodo po grobi oceni potrebovali do leta 2020, ko naj bi vrata dvorca ostala odprta vse leto.

Obnova se bo nadaljevala z urejanjem podkletenega dela, kjer bodo do maja prihodnje leto urejene sanitarije. Poleg dokončanja sanitarij je v načrtu še postavitev stavbnega pohištva v letos restavrirani severozahodni sobi. V sodelovanju z Loškim muzejem bo dopolnjena stalna razstava v dvorcu, v sodelovanju z restavratorskim centrom pa obnovljena vhodna vrata in portal.

Ob dvorcu bodo na novo postavljena tudi otroška igrala. V letu 2019 bo sledila obnova in ureditev glavnega prostora na jugozahodni strani za gostinski namen. Ob stoletnici povesti Visoška kronika naj bi tako bilo urejeno celotno pritličje dvorca. V letu 2020 naj bi dvorec za obiskovalce odprl vrata vse dni v letu, njegovo upravljanje in trženje pa bodo prenesli na pred časom ustanovljeni Zavod Poljanska dolina.

Prostori Tavčarjevega dvorca bodo postopoma v celoti zaživeli. Dodana bo vsebina, v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine pa se bo pripravil tudi načrt upravljanja dvorca.

Obnova je v preteklih letih potekala postopno, po posameznih objektih. Celoto dvorca Visoko tako tvorijo bivalni objekt, vzporedno s katerim stoji nekdanje mogočno gospodarsko poslopje, kozolec toplar s šestimi polji ter grobnica dr. Ivana Tavčarja. V okviru celovite prenove kapele z grobnico so bili v letu 2016 izvedeni konservatorsko-restavratorski in gradbeno-obrtniški posegi na vseh elementih stavbe, ki sta jih financirali potomki Tavčarjeve rodbine, sestri Metka in Ruda Zorc. Urejeni sta bili tudi okolica grobnice in pot do nje.

Izdelan je tudi že celoten konservatorski načrt za dvorec in gospodarski objekt ter zasnovo celovite ureditve prometne in druge gospodarske javne infrastrukture.

V sodelovanju z Loškim muzejem in Zavodom za varstvo kulturne dediščine Ljubljana so se v pritličju domačije po opravljenih restavratorskih delih postavili štiri stalne razstave. Prikazujejo zgodovinski in stavbni razvoj domačije, opisan je Kalanov rod, ki je tu gospodaril dve stoletji, predstavljena sta Ivan in Franja Tavčar, na ogled pa je tudi kuhinja 19. stoletja, ki jo bogati še delujoče ognjišče.

V avgustu 2017 so bile navedene stalne zbirke dopolnjene z razstavo nekdanje Tavčarjeve knjižnice iz dvorca Visoko, ki jo je pripravil škofjeloški muzej.

Obnovljeno in restavrirano pa je bilo tudi kamnito stopnišče pred vhodom v sam dvorec. Obstoječe stopnišče je bilo zaradi predhodnih obnov in tudi svoje starosti močno poškodovano in načeto. Stopnišče in dva svetlobna jaška so obnovili strokovno usposobljeni mojstri, delno z obstoječimi kamnitimi stopnicami in delno z novimi masivnimi stopnicami, ki so jih naredili v kamnoseški delavnici Marmorja Hotavlje, d. o. o.

Obnovljena je bila streha na kozolcu pri dvorcu Visoko. Obstoječa streha kozolca je bila krita s skrilom in je na več mestih zamakala. Obnova je obsegala zamenjavo špirovcev, nove letve, novo kritino iz betonskega špičaka in obdelavo napušča z deskami. Na čelnih straneh kozolca so bile zamenjane le poškodovane deske, preostali del pa je obdržal obstoječi videz.

V bližini dvorca se je na novo uredilo teniško igrišče na travi, kakršno je bilo na posestvu v času dr. Ivana Tavčarja, ki je na Visokim uredil prvo teniško igrišče v tedanji državi.

Restavrirana je bila tudi zahodna soba v dvorcu (soba zraven kuhinje z napo), ki bo kasneje namenjena gostinski dejavnosti. Dela je izvajal Restavratorski center v soglasju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine.

Aktualno

6.2.2023 Zavod Poljanska dolina

Iščemo nove sodelavce/ke

Če vas zanima dinamično in kreativno delo pri soustvarjanju dogodkov in turističnega utripa Poljanske doline, ste lepo povabljeni, da se pridružite naši ekipi, ki bo tekom...

Preberi več

1.2.2023 Šubičeva hiša

Bogat kulturni program v Šubičevi hiši

Vabljeni na zanimivo fotografsko razstavo z motivi živali, ki so jih člani Foto kluba Anton Ažbe iz Škofje Loke posneli v nemškem narodnem parku Bavarski gozd. Odprtje...

Preberi več

24.1.2023

Delavnica za Strategijo razvoja in trženja turizma Poljanske doline 2022 - 2027

Danes je na Dvorcu Visoko potekalo srečanje vseh deležnikov, ki tako ali drugače prispevajo k razvoju turizma in oblikovanju zgodbe v Poljanski dolini. Predstavniki občine...

Preberi več

Blog

Obljubita si zvestobo v ambientu kmečkega Dvorca Visoko

Dvorec Visoko je mogočno kmečko poslopje z več pridruženimi objekti na Visokem pri Poljanah v Poljanski dolini. Je eden izmed najpomembnejših arhitekturnih spomenikov pri nas, saj predstavlja stavbeni višek najbogatejših pripadnikov kmečkega sloja v drugi polovici 18. stoletja. Razglašen je za kulturni spomenik državnega pomena, z namenom, da se ohrani izvirno oblikovan prostor kot kulturna vrednota.

Vsi blogi

Poveži se z nami

Kulturna doživetja Škofjeloškega

Šubičeva hiša