Čisto Škofjeloško

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

8.1.2024

»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje«

Foto: Jošt Gantar

Foto: Jošt Gantar

Trajanje projekta: 1. 7. 2023 do 31. 12. 2024

KRATEK OPIS:         

Potrošništvo in življenjske navade sodobne družbe niso usmerjene v zmanjševanje odpadkov oz. primernejše ravnanje z njimi, zato bomo v sodelovanju z akterji, ki se na Škofjeloškem soočajo s to tematiko, skozi aktivnosti projekta ozaveščali o problematiki količine odpadkov ter spodbujali ločevanje, pravilno ravnanje z odpadki, reciklažo ter njihovo ponovno uporabo.

Osredotočili se bomo na odpadno jedilno olje, ki prepogosto konča v odtokih in na kompostih, a na tak način odvržen liter olja onesnaži do milijon litrov pitne vode. Postavili bomo 6 dodatnih zbiralnikov odpadnega jedilnega olja s senzorji in s tem razširili mrežo zbiralnikov odpadnega olja na podeželju oz. povečali količine zbranega odpadnega olja, obenem pa v okviru zero waste usmeritev v občinah Gorenja vas – Poljane in Škofja Loka z nakupom kozarčkov za večkratno uporabo zmanjšali količino odpadne embalaže na prireditvah.

Izvajali bomo tudi postopke za vključitev občine Gorenja vas – Poljane v mrežo zero waste občin, ki trenutno povezuje 16 slovenskih občin.

 

AKTIVNOSTI (1. faza poteka od 1. 7. 2023 do 31. 1. 2024 in 2. faza od 1. 2. 2024 do 31. 12. 2024):

 • Medijsko osveščanje javnosti o varovanju okolja in pravilnem ravnanju z odpadki
 • Postavitev zbiralnikov odpadnega jedilnega olja na 6 lokacijah na podeželju
 • Organizacija delavnic izdelave svečk iz odpadnega jedilnega olja za otroke/mladino
 • Izdaja informativne zloženke na temo zbiranja odpadnega jedilnega olja in varovanja okolja
 • Izvedba 3-eh izobraževanj za odrasle o pomenu zbiranja odpadnega jedilnega olja
 • Nakup kozarčkov za večkratno uporabo za območje občin Škofja Loka in Gorenja vas – Poljane
 • Predstavitev pomena zbiranja odpadnega jedilnega olja, ločevanja odpadkov oz. zmanjševanja količine le-teh na dogodkih na Škofjeloškem
 • Organizacija zelenega dne in izvedba pilotnega primera prireditve z manj odpadne embalaže
 • Aktivnosti za vključitev Občine Gorenja vas – Poljane v mrežo zero – waste (oblikovanje zero waste strategije)
 • Izvedba delavnic za organizatorje prireditev – predstavitev primerov dobrih praks izvedb zero – waste prireditev

 

CILJI OPERACIJE:

 • Večja ozaveščenost prebivalcev LAS loškega pogorja glede varovanja okolja, ohranjanja narave, zbiranja, reciklaže ter ponovne uporabe odpadkov
 • Izvedba aktivnosti za postopno vključevanje dodatne občine na območju LAS - občine Gorenja vas – Poljane v mrežo zero - waste občin s pomočjo zero - waste strategije
 • Z nakupom povratne embalaže (ekozarčki), ki bo na voljo organizatorjem prireditev, spodbuditi prireditve z manj odpadki
 • Postaviti zbiralnice odpadnega jedilnega olja tudi na podeželju.

 

FINANČNA PODPORA OPERACIJE:

Celotna vrednost projekta: 69.835,39 EUR

Sofinanciranje iz sredstev CLLD: 52.126,04 EUR

 

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ter Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020.

Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in  prehrano. Za vsebino je odgovorna Razvojna agencija Sora.

REZULTATI OPERACIJE:

 • Nov izveden ukrep na področju varovanja narave
 • Večja ozaveščenost prebivalcev glede varovanja okolja, ohranjanja narave, ponovne uporabe in zmanjševanja odpadkov
 • Izboljšano ravnanje s komunalnimi vodami oziroma zmanjševanje potencialne onesnaženosti komunalnih voda
 • Spodbujanje ponovne uporabe
 • Spodbujanje inovativnosti
 • Postavitev 6 posod za zbiranje odpadnega olja
 • Nakup kozarčkov za večkratno uporabo za prireditelje z vzpostavljenim sistemom izposoje
 • Aktivnosti za vzpostavitev zero waste strategije občine Gorenja vas - Poljane
 • Organizacija prireditev z manj odpadki na območju občin Škofja Loka in Gorenja vas – Poljane

 

KONTAKTI:

Razvojna agencija Sora, Poljanska cesta 2, Škofja Loka, E: info@ra-sora.si; W: www.ra-sora.si

Javno podjetja Komunala Škofja Loka, Kidričeva cesta 43a, Škofja Loka, E: info@komunalaskofjaloka.si; W: www.komunalaskofjaloka.si;

Zavod za kulturo in turizem Poljanska dolina, Poljanska cesta 87, Gorenja vas, E: info@poljanskadolina.com; W: www.poljanskadolina.com;

 

Sodelujoči partnerji:

 • Razvojna agencija Sora d.o.o – vodilni partner
 • Zavod za kulturo in turizem Poljanska dolina
 • Komunala Škofja Loka – partnerja

Aktualno

14.4.2024 Foto: TV Celje

Predstavitev Poljanske doline v oddaji V nedeljo pod lipoo

V nedeljo, 14. aprila, je bila oddaja V nedeljo pod lipo na celjski televiziji prizorišče pestrega kulturnega dogajanja, ki so ga soustvarjali predstavniki Zavoda Poljanska...

Preberi več

11.4.2024

Izposoja električnih koles

Od zdaj naprej za vse ljubitelje narave in aktivnosti na prostem ponujamo možnost najema električnih koles na Dvorcu Visoko.    Možnosti najema električnih koles:

Preberi več

22.4.2024 Zavod za gozdove Slovenije

DAN ODPRTIH VRAT NA GOZDNIH UČNIH POTEH V SLOVENIJI

Zavod za gozdove Slovenije ob svetovnem dnevu Zemlje že tradicionalno organizira vodenje po 14 izbranih gozdnih učnih poteh po Sloveniji. Gozdne učne poti so namenjene...

Preberi več

Blog

Obljubita si zvestobo v ambientu kmečkega Dvorca Visoko

Dvorec Visoko je mogočno kmečko poslopje z več pridruženimi objekti na Visokem pri Poljanah v Poljanski dolini. Je eden izmed najpomembnejših arhitekturnih spomenikov pri nas, saj predstavlja stavbeni višek najbogatejših pripadnikov kmečkega sloja v drugi polovici 18. stoletja. Razglašen je za kulturni spomenik državnega pomena, z namenom, da se ohrani izvirno oblikovan prostor kot kulturna vrednota.

Vsi blogi

Poveži se z nami

Kulturna doživetja Škofjeloškega

Šubičeva hiša