Projekti

Trenutno čakamo na odobritev projekta Impresije Škofjeloškega.
Zavod Poljanska dolina se je takoj po ustanovitvi, kot partner vključil v pripravo projekta Impresije Škofjeloškega. Kot vodilni partner je pripravil vsebino projekta. Poleg tega smo se prijavili na projekt ŠIPK, kjer gre za sodelovanje z različnimi fakultetami z namenom obogatitve turistične ponudbe v Poljanski dolini ter njene promocije.

Aktualni projekti

Impresije Škofjeloškega

Operacija prispeva k uresničevanju ciljev Programa razvoja podeželja RS 2014-2020 na način, da vlaga v razvoj kulturnih in prostočasnih dejavnosti, ki prispevajo k višji socialni vključenosti prebivalstva. Kulturni centri in muzeji prispevajo k višji socialni vključenosti lokalnega prebivalstva in s povečano promocijo ter trženjem spodbujajo vključenost in obisk iz širšega območja. Večji obisk pomeni tudi posreden pozitiven učinek na druge ponudnike v kraju (gostince, nastanitvene kapacitete…). Več ponudbe v kraju privabi več obiskovalcev in jih v kraju zadrži več časa.

Preberi več

Poveži se z nami