Podnebne spremembe in njihov vpliv na okolje Poljanske doline

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

19.11.2020

Lucija Kavčič

Hiter gospodarski, socio-ekonomski in družbeni razvoj ter nenadzorovana raba fosilnih goriv v vedno večji meri vodi do spremembe globalnega, pa tudi lokalnega okolja, katerih posledice oziroma proces ponazarjajo podnebne spremembe.

Podnebje ter z njim povezani procesi v okolju so eno naših največji bogastev, ki v veliki meri vpliva na življenje vsakega izmed nas. Na podlagi številnih znanstvenih člankov in raziskav je jasno, da na spremembe, ki se dogajajo v največji meri vpliva človek z njegovim delovanjem in poseganjem v naravne procese. Med najbolj znane dejavnike zagotovo sodi izpust CO2-ja v ozračje, pri čemer pa je ta le eden izmed številnih z negativnimi vplivi.

Z namenom ščititi naravni cikel našega planeta je zato potrebno v čim večji meri v vsakdanje življenje vpeljati trajnostne koncepte, ki spodbujajo in se skladajo z naravnimi procesi. S tem namenom se je Zavod Poljanska dolina vključila v Zeleno shemo slovenskega turizma, ki nudi nabor ukrepov in priporočil, ki pripomorejo k spoštovanju in zasledovanju trajnostnih načel.

Tako kot druge po svetu, lahko tudi pri nas, na regionalnem kot na lokalnem nivoju zaradi podnebnih spremembe že čutimo negativne posledice na okolje in življenje vsakega izmed nas. Na območju Poljanske doline med negativne učinke štejemo večjo frekventnost poplav, spreminjanje mikroklime, kamor umeščamo pomanjkanje snega, daljša in bolj vroča poletja, hitre in nenapovedane vdore hladnega zraka, ki vplivajo tako na kmetijstvo kot tudi na pestro favno in floro v dolini. Med negativne posledice umeščamo tudi onesnaženost zraka in svetlobno onesnaženost, ki še ne presega opozorilnih vrednosti, se pa vsakoletno povečuje. Vse te spremembe narekujejo tako dejanja posameznikov kot tudi gospodarstva, svoj delež pa prispeva tudi turistični sektor.

Koncept Zelene sheme tako na podlagi večje števila zbranih podatkov in spremenljivk poda informacije kje destinacija dosega dobre standarde in kje je še možnost za njihovo izboljšavo. Z zadovoljstvom ugotavljamo, da Občina Gorenja vas – Poljane v veliki meri že spoštuje načela in usmeritve trajnostnega razvoja in je tako lahko za zgled drugim območjem, saj zgledno skrbi za energetsko trajnost s uporabo obnovljivih virov energije, se zaveda posledic prometne preobremenitve in nevarnosti svetlobnega onesnaževanja, zgledno sanira degradirana območja, obnavlja naravno okolje v skladu z okoljevarstvenimi smernicami, skrbi za decentraliziran razvoj, veliko vlaga v zaščito naravnih ter kulturnih vrednot in na splošno naravnega okolja, organizira delavnice in izobraževanja za pravne subjekte in posameznike, se aktivno vključuje v nove razpise in projekte na okoljskem področju, kar kaže na usmeritve v pravo smer.

Zavedati pa se je potrebno, da so negativni učinki podnebnih sprememb globalni problem, ki ga je potrebno reševati na globalni ravni, pri čemer pa vsaka uspešna geografska enota lahko služi kot primer dobre prakse za ostala območja.

Fotogalerija

Aktualno

23.7.2020

MOŽNOSTI KORIŠČENJA BONOV TUDI V POLJANSKI DOLINI

Ste vedeli, da imate polno možnosti, da si spočijete v Poljanski dolini, si naberete nove energije, pobegnete od vsakdanjika ter odkrijete skrivnosti, ki jih za vas ponuja...

Preberi več

23.11.2020

Dramatizacija Visoške kronike v poljanskem narečju

Ob 23. novembru, prazniku občine Gorenja vas - Poljane, Kulturno društvo dr. Ivan Tavčar Poljane vabi na ogled posnetka dramatizacije Visoške kronike v poljanskem...

Preberi več

23.11.2020

1. Gorenjska regijska delavnica - Tujerodne drevesne vrste

Razvojna agencija Sora d.o.o. vas v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za varstvo narave in Gozdarskim inštitutom Slovenije, partnerjem projekta ALPTREES,   vabi na...

Preberi več

Poveži se z nami