Podnebne spremembe in njihov vpliv na okolje Poljanske doline

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

19.11.2020

Hiter gospodarski, socio-ekonomski in družbeni razvoj ter nenadzorovana raba fosilnih goriv v vedno večji meri vodijo do spremembe globalnega pa tudi lokalnega okolja, katerih posledice oziroma proces ponazarjajo podnebne spremembe.

 

Podnebje ter z njim povezani procesi v okolju so eno naših največji bogastev, ki v veliki meri vplivajo na življenje vsakega izmed nas. Na podlagi številnih znanstvenih člankov in raziskav je jasno, da na spremembe, ki se dogajajo, v največji meri vpliva človek z njegovim delovanjem in poseganjem v naravne procese. Med najbolj znane dejavnike zagotovo sodi izpust ogljikovega dioksida v ozračje, pri čemer pa je ta le eden izmed številnih z negativnimi vplivi.

Z namenom ščititi naravni cikel našega planeta je zato potrebno v čim večji meri v vsakdanje življenje vpeljati trajnostne koncepte, ki spodbujajo in se skladajo z naravnimi procesi. S tem namenom se je Občina Gorenja vas - Poljane vključila v Zeleno shemo slovenskega turizma, ki nudi nabor ukrepov in priporočil, ki pripomorejo k spoštovanju in zasledovanju trajnostnih načel.

Tako kot drugje po svetu lahko tudi pri nas tako na regionalnem kot tudi  na lokalnem nivoju zaradi podnebnih sprememb že čutimo negativne posledice na okolje in življenje vsakega izmed nas. Na območju Poljanske doline med negativne učinke štejemo večjo frekventnost poplav, spreminjanje mikroklime, kamor umeščamo pomanjkanje snega, daljša in bolj vroča poletja, hitre in nenapovedane vdore hladnega zraka, ki vplivajo tako na kmetijstvo kot tudi na pestro favno in floro v dolini. Med negativne posledice umeščamo tudi onesnaženost zraka in svetlobno onesnaženost, ki še ne presega opozorilnih vrednosti, se pa vsakoletno povečuje. Vse te spremembe narekujejo tako dejanja posameznikov kot tudi gospodarstva, svoj delež pa prispeva tudi turistični sektor.

Koncept Zelene sheme tako na podlagi večje števila zbranih podatkov in spremenljivk poda informacije, kje destinacija dosega dobre standarde in kje je še možnost za njihovo izboljšavo. Z zadovoljstvom ugotavljamo, da Občina Gorenja vas – Poljane v veliki meri že spoštuje načela in usmeritve trajnostnega razvoja in je tako lahko za zgled drugim območjem, saj dobro skrbi za energetsko trajnost z uporabo obnovljivih virov energije, se zaveda posledic prometne preobremenitve in nevarnosti svetlobnega onesnaževanja, sanira degradirana območja, obnavlja naravno okolje v skladu z okoljevarstvenimi smernicami, skrbi za decentraliziran razvoj, veliko vlaga v zaščito naravnih ter kulturnih vrednot in na splošno naravnega okolja, organizira delavnice in izobraževanja za pravne subjekte in posameznike ter se aktivno vključuje v nove razpise in projekte na okoljskem področju, kar kaže na usmeritve v pravo smer.

Zavedati  se je potrebno, da so negativni učinki podnebnih sprememb globalni problem, ki ga je potrebno reševati na globalni ravni, pri čemer pa vsaka uspešna geografska enota lahko služi kot primer dobre prakse za ostala območja.

Fotogalerija

Aktualno

30.12.2020

LocalsFromZero hub

Zavod Poljanska dolina, dežela pod Blegošem se je tudi uradno pridružil rastoči skupini #LocalsFromZero lokalnih središč oz. hubov

Preberi več

22.2.2021

25 let Fakultete za turistične študije Turistice

Fakulteta za turistične študije Univerze na Primorskem je lani dopolnila 25. obletnico delovanja na področju raziskovanja, razvoja in izobraževanja v turizmu. Četrt...

Preberi več

22.2.2021

Nagradna igra za osnovnošolce

Občina Gorenja vas - Poljane je v sodelovanju z Zavodom Poljanska dolina za osnovnošolce OŠ Poljane in OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas pripravila otroški občinski pohodni...

Preberi več

Poveži se z nami