Informacije javnega značaja

V prihodnje bodo na tej strani dostopne informacije javnega značaja.
Na podlagi odloka o ustanovitvi Zavoda Poljanska dolina, iz dne 22.6.2017, je bil Zavod, dne 10. 7. 2017 vpisan v register okrožnega sodišča v Kranju.

Aktualne informacije

Člani sveta Zavoda

Na 1. seji sveta je bil potrjen Svet Zavoda v sledeči sestavi.  Kot predstavniki ustanovitelja: Neža Božnar, Bukov Vrh 4, 4223 Poljane nad Škofjo Loko Majda Podobnik, Blegoška ulica 24, 4224 Gorenja vas Milena Pelipenko, Zminec 77, 4220 Škofja Loka Janez Šturm, Javorje 5, 4223 Poljane nad Škofjo Loko Predstavnica za kulturo: Marjeta Šifrar, Trebija 63, 4224 Gorenja vas Predstavnica za turizem Klavdija Filipič, Hotavlje 5, 4224 Gorenja vas Predstavnika zaposlenih trenutno še ni v svetu, ker Zavod zaposlenih še nima.

Preberi več

Poveži se z nami